RELACJE W EDUKACJI

konferencja z cyklu MOZAIKA EDUKACYJNA

Piątek, 22 marca 2019 roku, Aula Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

email: mozaikaedukacyjna@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy


~ Wykład inauguracyjny ~

"Relacje online i offline - najnowsze wyniki badania EU Kids Online"


Dr hab. Jacek Pyżalski prof. UAM

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kompetencji i warunków pracy nauczycieli. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: tradycyjnych i nowych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (np. cyberprzemoc, hazard i hazard online) . Był reprezentantem Polski w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801, IS1210) dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży oraz COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet. Problematic use of the internet (PUI). Autor wielu publikacji, w tym pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Autor licznych programów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz edukacji medialnej. Miłośnik Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

~ Warsztaty ~


Bożena Będzińska-Wosik

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi. Od wielu lat wdraża oddolnie zmiany w swojej szkole.

Warsztaty: Zapraszamy do relacji: dlaczego głos uczniów jest ważny? - Uczniowie - Nauczycielom

Relacje to fundament edukacji. Wsłuchiwanie się w głos uczniów jest gwarancją budowania przestrzeni do uczenia się w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i zaufania. Wspólne z dziećmi działanie pozwala uwierzyć, że oni mogą zmieniać świat. Będzie można przekonać się o tym odpowiadając na nasze zaproszenie do relacji.


Tomasz Bilicki

Certyfikowany interwent kryzysowy, psychoterapeuta, nauczyciel WOS w szkole na łódzkich Bałutach. Prezes Zarządu Fundacji Innopolis. Każdego dnia odkrywa coraz głębiej, że Titanica wybudowali profesjonaliści, a Arkę Noego amatorzy.

WARSZATY: Uczucia i emocje nauczyciela, a budowanie relacji z uczniami

„Aby nauczyć Janka matematyki, trzeba bardzo dobrze poznać siebie, sporo Janka i trochę matematykę”. W Innopolis przygotowaliśmy plakat RELACJE EDUKACYJNE – w okna symbolicznego budynku szkoły wpisaliśmy to, co naszym zdaniem jest najważniejsze w budowaniu relacji. Na warsztatach porozmawiamy o nas - nauczycielach. Będzie trochę dyskusji, terapii, superwizji. Wynienimy się dobrymi praktykami w zakresie budowania relacji (z uczniami, rodzicami, nauczycielami).


Krzysztof Durnaś

Od 13 lat dyrektor szkoły podstawowej. Absolwent UKSW w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania oświatą, informatyki z elementami e-lerningu, studia podyplomowe dla Liderów Oświaty w Collegium Civitas. Ukończył studia podyplomowe z coachingu. Mentor w kursach Centrum Edukacji Obywatelskiej, tutor i mediator. Stale współpracuje z Fundacja Innopilis w Łodzi oraz Centrum Arrupe w Warszawie jako trener szkoleniowiec. Autor szkoleń realizowanych w Polsce, Albanii, Ukrainie, Białorusi i na Krymie. Współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego i Uczelni Nauk Społecznych.

Warsztaty: Relacje szkoły z rodzicami – model Szkoły Przyjaznej Rodzinie

Jan Wróbel pisze, że na wywiadowki nie powinno się przychodzić, że powinno się na nich tylko pokazywać? Czy to prawda? Warsztat dotyczy działan podejmowanych przez szkołę i rodziców na drodze budowania szkoły przyjaznej. Porozmawiamy o trudnościach we współpracy, budowaniu oferty dla rodziców oraz przykładach dobrych praktyk że szkół.


Anna Gnatkowska

Nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Ośrodku Nowoczesnych Technologii. Prowadzi szkolenia m.in. z edukacji medialnej, prawa autorskiego, tworzenia filmów dydaktycznych. Jako zwolenniczka działań twórczych, przestrzennych, manualnych, jest organizatorką Festiwalu Twórczości Technicznej dla dzieci i młodzieży województwa łódzkiego.

Warsztaty: O budowaniu relacji

Na warsztatach zaprezentuje i od razu przetestuje z uczestnikami, liczne metody aktywizujące zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Zawsze ma przy sobie liczne pomoce dydaktyczne np. rury, zawory i... rajtuzki dziecięce, wszystko po to, aby pomóc w budowaniu wyjątkowych relacji uczeń-nauczyciel.


Aneta Jamiałkowska-Pabian

Absolwentka UŁ, nauczycielka języka polskiego i wok oraz filozofii i etyki, z 30-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na Uniwersytecie Łódzkim, w PWSZ we Włocławku, w licznych szkołach średnich (licea i technika), a nawet krótkotrwale w gimnazjum, w Łodzi i w Pabianicach. Obecnie belferka w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Autorka licznych prac naukowych dotyczących recepcji literatury polskiej w Niemczech, a także tekstów metodycznych. Egzaminatorka maturalna, ostatnio też egz. po 8 klasie. Pasjonatka pracy z młodzieżą we wszystkich jej przejawach (szkolne gazety, koła zainteresowań, nowoczesne metody pracy i mnóstwo innych). Wciąż poszukująca, doskonaląca się i ucząca się na niezliczonych kursach i szkoleniach. Odchodząca od kultury nauczania, a dążąca do kultury uczenia się. Założycielka i administratorka nieformalnej grupy Budzących się Polonistów inspirowanej Budzącą się Szkołą, organizatorka cyklicznej Kawiarenki Metodycznej BsP, a także założycielka koła literackiego przy Klubie Nauczyciela w Łodzi, Qoolturalnych Literatów.

Warsztaty: Język dyskusji w zachowaniu relacji interpersonalnych, czyli jak z szacunkiem, logiką i kulturą słowa prowadzić dialog.

Proponuję warsztaty, podczas których zajmiemy się tym, co w relacjach międzyludzkich stanowi ich tworzywo, przede wszystkim językiem. Metodą prób i błędów wspólnie ustalimy, a potem zweryfikujemy, zasady dobrej dyskusji na poziomie języka i logiki. Wyznaczymy też strategie prowadzenia sporów zgodne z normą społeczną. Zapraszam.


Joanna Krzemińska

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad dziesięciu lat związana ze Szkołami MIKRON w Łodzi. Nauczyciel języka polskiego i terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej. Ambasadorka programu eTwinning, członkini grupy zrzeszającej kreatywnych nauczycieli „Superbelfrzy”. Autorka bloga „Zakręcony belfer” (www.zakreconybelfer.pl), wyznająca zasadę: dzień bez szalonego pomysłu, dniem straconym.

Warszaty: Rodzic-Uczeń-Nauczyciel - jak budować sojusz sprzyjający uczeniu się?

Warsztat poświęcony budowaniu relacji rodzic- nauczyciel, wspierającej ucznia w procesie efektywnego kształcenia. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają garść pomysłów na to, jak organizować skuteczne zebrania z rodzicami. Przekonają się też, że wzajemne wspieranie się opiekunów domowych i szkolnych jest nie tylko możliwe, ale wręcz niezbędne dla lepszego rozwoju młodego człowieka.


Ewa Morzyszek – Banaszczyk

Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, nauczyciel przyrody, propagator ruchu Budzących Się Szkół, Planu Daltońskiego i koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Pedagogika Wieku Dziecięcego.

Warsztaty: Relacje w strategii planu daltońskiego – wyzwanie czy odpowiedź na potrzeby dzieci?

Warsztat edukacyjny ukazujący jak organizacja pracy z wykorzystaniem strategii planu daltońskiego sprzyja budowaniu relacji zarówno w kontaktach z nauczycielem jak i w grupie rówieśniczej. Wprowadzenie do planu daltońskiego oparte o respektowania praw dziecka i w odpowiedzi na potrzeby uczniów, zgodnie z duchem konstruktywizmu i pedagogiki humanistycznej. Warsztat, w którym doświadczysz swobody wyboru, wypowiedzi i działania oraz kreatywności.

Organizatorzy


V

Współpraca


V

Facebook

www.facebook.com/mozaikaedukacyjna/

V